IK ben graag vrienden met een volwassen en verantwoordelijke man. Een beschaafde man met sterke normen en waarden, principes en respect voor zichzelf en anderen.